All Around Girls Champion
Darby Fox - Idaho

 

Reserve Girls Champion
Rylee Dick - Utah

 

 

All Around Boys Champion
Chet Boren - Utah

 

Reserve Boys Champions

(Tie)
Shane Hancock - Utah

Gus Hansen - Utah